top of page

AKTIVNE JESENSKE POČITNICE

PRIJAVNICA

Tvoja prijava je uspela! :)

Pogoji

 

S prijavo na Aktivne počitnice potrjujete, da se strinjate s pogoji, navedenimi spodaj:

 1. Športno varstvo Aktivne počitnice poteka v Kopru od 2.11.2023 do 4.11.2023 za vse otroke in mladostnike od 7 do 15let.

 2. Udeleženec/ka varstva mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje ter s seboj prinesti veljavno zdravstveno izkaznico in osebni dokument.

 3. Udeleženec/ka nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo/njeno življenje, oziroma bolezni, katere stanje bi se zaradi športne aktivnosti lahko poslabšalo.

 4. O morebitnih posebnostih, ki jih je deležen udeleženec/ka (alergije, dietna prehrana, kronične bolezni ...) se predčasno obvesti osebje varstva. V tem primeru morajo organizatorja seznaniti z načinom uporabe morebitnih zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci povsem samostojni pri doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.

 5. Udeleženec/ka se lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru varstva (plavanje, izleti,..).

 6. V kolikor je udeleženec/ka neplavalec/ka, se o tem predčasno obvesti osebje varstva.

 7. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo udeleženec/ka prinesel s seboj, odgovarja sam/a.

 8. Organizator Športnega varstva Aktivne počitnice ne nosi odgovornosti za poškodbe ali zdravstvene težave udeleženca/ke v času trajanja kampa.

 9. Organizator Športnega varstva Aktivne počitnice se obveže poskrbeti za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodbe. V primeru nujne medicinske pomoči starši oz. skrbniki dovoljujejo prevoz otroka z vozilom organizatorja.

 10. Organizator Športnega varstva Aktivne počitnice lahko javno objavi fotografije in video posnetke udeleženca/ke ter jih uporabi za promocijo.

 11. Morebitno odjavo je potrebno sporočiti vsaj 7 dni pred pričetkom športnega varstva – pisno na e-naslov info@ah-akademija.com. V primeru odpovedi si organizator pridržuje pravico zaračunati vse nastale in s tem povezane stroške. V primeru prepozne odpovedi (kasneje kot 7 dni pred začetkom športnega varstva) je organizator upravičen do polnega plačila prijavnine, pri čemer udeleženec prejme pripadajočo opremo po pošti. V primeru dokazljivih izrednih razlogov se stroške odpovedi lahko oprosti (udeleženec oz. starš mora odpovedi predložiti ustrezna dokazila, sicer se odpoved šteje za neutemeljeno).

 12. V primeru, da bi udeleženec kadarkoli prekinil svojo nastanitev na športnem varstvu, je organizator upravičen do polnega plačila.

 13. Cena udeležbe na športnem varstvu vključuje vse, kar je našteto v programu in objavljeno na spletni strani kampa.

 14. Od vseh udeležencev se pričakuje, da spoštujejo ostale ter da sledijo navodilom in nasvetom osebja varstva. V kolikor se udeleženec/ka ne drži pravil kampa in se neprimerno obnaša, ima organizator pravico, da predčasno prekine njegovo/njeno udejstvovanje v varstvu. V tem primeru je organizator upravičen do polnega plačila.

 15. Starši oziroma zakoniti skrbniki udeleženca/ko pripeljejo na lokacijo športnega varstva in ob zaključku pridejo ponj/o na isto lokacijo. Skupni prevoz ni organiziran.

 16. Organizator sprejema prijave do zapolnitve prostih mest preko te elektronske prijavnice. Če so prosta mesta na športnem varstvu zapolnjena, lahko starši prijavijo otroka na čakalno listo z elektronskim sporočilom na e-naslov info@ah-akademija.com. V primeru odpovedi katerega od udeležencev, se udeležence na čakalni listi obvesti o prostem mestu. Ko starši potrdijo udeležbo, se prijavo obravnava kot redno prijavo.

 17. S prijavo otrok in starši sprejemajo pravila in hišni red kampa, ki so podana v pisni obliki ali ustno s strani osebja kampa. Organizator si pridržuje pravico do spremembe hišnega reda.

 

V primeru prijave več udeležencev, je za vsakega potrebno izpolniti prijavnico posebej.

bottom of page